Συνεργασία του iMEdD με το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τη συνεργασία εγκαινιάζει μια θεματική ενότητα για τη δημοσιογραφία δεδομένων σε τεταρτοετείς φοιτητές από το iMEdD Lab

Ξεκίνησε η συνεργασία του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την ανταλλαγή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας, τις συνέργειες σε ερευνητικές και δημοσιογραφικές δράσεις, καθώς επίσης και για ακαδημαϊκά προγράμματα αλλά και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων αυτής της συνεργασίας στην κοινωνία. Η συνεργασία αφορά το iMEdD και το  Εργαστήριο Δημοσιογραφίας (J-Lab), το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (Media Lab) και το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων (ADandPRLAB) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Οι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι:

  • Ανάπτυξη άρθρων υψηλής ποιότητας βασισμένων σε μελέτες σε αντικείμενα ευρύτατου ενδιαφέροντος (σχετικά με την κοινωνία, πολιτική, αθλητισμό, εκπαίδευση, οικονομία ή δημόσια υγεία).
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων σχετικά με τις σύγχρονες δημοσιογραφικές πρακτικές.
  • Πρόσβαση των φοιτητών/φοιτητριών σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς:

Συμβουλευτικός Τομέας: Αμοιβαία παροχή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας, υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τα στάδια του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων εκάστου Μέρους.

Ερευνητικός Τομέας: Ανίχνευση και διαμόρφωση ερευνητικών στόχων και συνέργειες στις δράσεις επίτευξής τους.

Ακαδημαϊκός Τομέας: Αμοιβαίες επισκέψεις – διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία – ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και των Δημοσιογράφων του Οργανισμού στα πλαίσια υλοποίησης εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων κλπ. Εκπόνηση ερευνών και εργασιών επί θεμάτων ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος.

Τομέας Επικοινωνίας: Διάδοση των δράσεων των Μερών και των αποτελεσμάτων των συνεργειών τους μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας τους με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της απήχησης του παραγόμενου έργου.

Η συνεργασία του iMEdD με το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα ξεκινήσει με μια θεματική ενότητα σχετικά με τη δημοσιογραφία δεδομένων και τις εφαρμογές της, τον οποίο θα προσφέρει το iMEdD Lab, ο πυλώνας του iMEdD που εστιάζει στην παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου με τα δεδομένα στο επίκεντρο, σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Η εν λόγω θεματική ενότητα στη δημοσιογραφία δεδομένων αποτελεί μέρος του εργαστηριακού μαθήματος της δημοσιογραφικής κατεύθυνσης «Όψεις του Διαδικτύου – Κριτικές Προσεγγίσεις», με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή Παντελή Βατικιώτη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας (J-Lab).