Η ΔΟΜΗ ΜΑΣ

Ο οργανισμός ξεκίνησε με δύο βασικούς άξονες, το ideas zone και το incubator και μέσα στον πρώτο χρόνο προστέθηκαν ακόμα δύο, το Lab και το Bridge. Το δεύτερο χρόνο λειτουργίας μας, ξεκίνησαν δύο ακόμα πυλώνες, το Inside the Box και το Out of the Box.

Η δομή μας εμπνέεται από διεθνή πρότυπα και άλλους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, ωστόσο διαμορφώνεται βάσει των επιταγών της επικαιρότητας και των αναγκών του κλάδου και είναι δυναμική και ως ένα βαθμό πειραματική.

Το ideas Zone έχει στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στους συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θεματικούς κύκλους καθώς και workshops και εκδηλώσεις, που καλύπτουν ενδιαφέροντα θέματα της δημοσιογραφίας από θεωρητική και πρακτική πλευρά.

Το incubator φιλοξενεί υπάρχοντες οργανισμούς, κερδοσκοπικούς και μη καθώς και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που έχουν την επιθυμία να δημιουργήσουν έναν νέο οργανισμό ή να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο project στο χώρο της δημοσιογραφίας.

iMEdD LAB logo

To Lab είναι ο πυλώνας παραγωγής πρωτογενούς περιεχομένου του iMEdD. Με στραμμένο το βλέμμα στη μετα-ψηφιακή εποχή και υιοθετώντας το σύγχρονο δημοσιογραφικό παράδειγμα από τα μεγαλύτερα Μέσα παγκοσμίως, το Lab παράγει και παρουσιάζει διαδραστικές δημοσιογραφικές έρευνες, αναλύσεις δεδομένων, περιεχόμενο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του οργανισμού, όπως και νέες ιδέες και πρόσωπα που αλλάζουν τη βιομηχανία των Μέσων Ενημέρωσης.

iMEdD Bridge logo

Tο Bridge συνεργάζεται με πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προσεγγίζουν κοινωνικά ζητήματα μέσω της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία αξιοποιείται ως μέσο έκφρασης αλλά και όχημα δημοκρατίας για ομάδες πληθυσμού χωρίς άμεσα πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης.

iMEdD Inside the Box logo

To Inside the Box έχει ως αποστολή την διάχυση ιδεών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αλλά και τη στρατηγική καθοδήγηση και υλοποίηση έργων που αφορούν στις δράσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

iMEdD Out of the Box logo

To Out of the Box, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δυναμική δημιουργία και προώθηση πειραματικών και καινοτόμων δημοσιογραφικών εργαλείων, εργασιών και έργων. Σκοπός του είναι η οργάνωση και υλοποίηση μοναδικών, πειραματικών ή/και καινοτόμων παραγωγών δυναμικού περιεχομένου -εκτός των συμβατικών «σχημάτων» και «μεγεθών»- με τη συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων, των δομών και των υποδομών του iMEdD και της διαρκώς αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας του.