ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το iMEdD είναι ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αποστολή του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία.

Έναυσμα για τη δημιουργία του Οργανισμού, είναι η παγκόσμια κρίση στη δημοσιογραφία και η ολοένα αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 
Θεμελιώδεις αξίες, όπως η ελευθερία του λόγου, βάλλονται καθημερινά μέσα από προσπάθειες ελέγχου και χειρισμού της ενημέρωσης, ενώ η έλλειψη ανεξαρτησίας και βιωσιμότητας των Μέσων επηρεάζουν την ποιότητα και την εγκυρότητα του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου.
 
Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να υποστηριχθούν ώστε να εξασφαλίσουν τη σωστή ενημέρωση με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας.
 
Με βάση αυτά, και με γνώμονα την ποιοτική δημοσιογραφία, δημιουργούμε μια ισχυρή κοινότητα επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, ενθαρρύνουμε ενεργά τις συνεργασίες και προωθούμε καινοτόμα εγχειρήματα για την αναμόρφωση των πρακτικών των μέσων ενημέρωσης. Η προσπάθειά μας επεκτείνεται στη δημιουργία και τη διευκόλυνση της δημιουργίας πρωτότυπου, επιδραστικού δημοσιογραφικού περιεχομένου μέσω ποικίλων πρωτοβουλιών -όπως το πρόγραμμα incubator- τις συμπαραγωγές και την ανάπτυξη πρωτογενών θεμάτων.

Επιπλέον, διοργανώνουμε εκδηλώσεις και εργαστήρια για να εφοδιάσουμε την δημοσιογραφική κοινότητα με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές, αξιοποιώντας γνώσεις και εμπειρίες από ειδικούς σε διάφορους τομείς της δημοσιογραφίας.