ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το iMEdD είναι ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αποστολή του είναι η προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία.

Ο οργανισμός χτίστηκε αναγνωρίζοντας την διεθνή κρίση στη δημοσιογραφία που οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης και «αντικατάσταση» των παραδοσιακών Μέσων από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη καθώς δεν διασταυρώνονται οι πληροφορίες και χάνεται η αξιοπιστία των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να εξασφαλίσουν την σωστή ενημέρωση και ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, στόχος μας στο iMΕdD είναι να χτίσουμε τον πυρήνα της σύγχρονης δημοσιογραφίας και μια ισχυρή κοινότητα ανεξάρτητων επαγγελματιών των media μέσα σε ένα φιλόξενο χώρο που ευνοεί τις συνεργασίες και την ανάπτυξη ιδεών και νέων εγχειρημάτων, με αρωγό την πιο σύγχρονη τεχνολογία.