ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το iMEdD είναι ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αποστολή του είναι η προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία.

Έναυσμα για τη δημιουργία του Οργανισμού, είναι η παγκόσμια κρίση στη δημοσιογραφία και η ολοένα αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 
Θεμελιώδεις αξίες, όπως η ελευθερία του λόγου, βάλλονται καθημερινά μέσα από προσπάθειες ελέγχου και χειρισμού της ενημέρωσης, ενώ η έλλειψη ανεξαρτησίας και βιωσιμότητας των Μέσων επηρεάζουν την ποιότητα και την εγκυρότητα του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου.
 
Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να υποστηριχθούν ώστε να εξασφαλίσουν τη σωστή ενημέρωση με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας.
 
Με βάση αυτά, στόχος μας στο iMΕdD είναι να χτίσουμε τον πυρήνα της σύγχρονης δημοσιογραφίας και μια ισχυρή κοινότητα επαγγελματιών της ενημέρωσης, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες και την ανάπτυξη ιδεών και καινοτόμων εγχειρημάτων, με οδηγό τις πιο σύγχρονες πρακτικές και αρωγό την προηγμένη τεχνολογία.