Διαδικτυακή εφαρμογή: Οι πλειστηριασμοί στην Ελλάδα

Η εφαρμογή του iMEdD Lab παρακολουθεί τους πλειστηριασμούς στην Ελλάδα από το 2018 και έπειτα.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

H εφαρμογή δημιουργήθηκε και συντηρείται με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών αλλά και για τη διευκόλυνση του έργου της δημοσιογραφικής και ευρύτερα ερευνητικής κοινότητας. Η εφαρμογή δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2021, σε συνέχεια προγενέστερης δημοσιογραφικής ανάλυσης από το iMEdD Lab τον Ιούνιο 2021, και ενημερώνεται, με τα νεότερα στοιχεία, σε τακτική βάση.

“Μελετάμε, επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και δίνουμε δομή σε στοιχεία που, αν και είναι δημοσίως διαθέσιμα, λόγω του όγκου και της οργάνωσής τους, θα παρέμεναν αφώτιστα. Η εφαρμογή μπορεί να ιδωθεί ως «παρατηρητήριο» για το ζήτημα των πλειστηριασμών στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ερευνητών και δημοσιογράφων στην κάλυψη του θέματος. Άλλωστε, όπως όλο το περιεχόμενο του iMEdD Lab, διατίθεται ελεύθερα προς χρήση από την κοινότητα, με Creative Commons άδεια χρήσης.”

Κέλλυ Κική Project Manager iMEdD Lab, Δημοσιογράφος

Στην εφαρμογή, παρουσιάζεται η εξέλιξη των πλειστηριασμών στον χρόνο, η κατανομή τους ανά είδος περιουσίας που αυτοί αφορούν, η γεωγραφική κατανομή των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται αλλά και η κατάταξη των δήμων της χώρας ανάλογα με το πλήθος των κατοικιών που πλειστηριάζονται εντός των συνόρων τους. Στην εφαρμογή, επίσης, παρουσιάζονται οι 20 κορυφαίοι επισπεύδοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν κινήσει τους περισσότερους πλειστηριασμούς, τα μερίδια των τραπεζών, των εξωχώριων εταιρειών ειδικού σκοπού και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην επίσπευση των πλειστηριασμών, όπως και εκτίμηση για το ποσοστό των οφειλών που δύνανται να έχουν εξοφληθεί –με βάση, αφενός, τις συνολικές απαιτήσεις των επισπευδόντων και, αφετέρου, τις τιμές εκκίνησης σε δείγμα ολοκληρωμένων πλειστηριασμών.

Η μεθοδολογία εργασίας για τη δημιουργία της εφαρμογής παρουσιάζεται λεπτομερώς στην αντίστοιχη δημοσίευση, «Η δημιουργία της εφαρμογής για τους πλειστηριασμούς στην Ελλάδα».

Μέσω της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενσωματώσουν οποιαδήποτε διαθέσιμη προβολή ή/και γραφήματα ενδιαφέροντός τους σε δικές τους ιστοσελίδες. Παρακαλούμε, Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για τους πλειστηριασμούς στην Ελλάδα.