Προγράμματα σε εξέλιξη και νέοι πυλώνες δράσης από το iMEdD

Το iMEdD, που έχει ήδη 10 ενεργά projects στον πυλώνα του Incubator, σχεδιάζει το πρόγραμμα των διαδικτυακών workshops για το φθινόπωρο του 2020 μέσα από τον πυλώνα Ideas Zone, αποτυπώνει μέσω της διαδραστικής εφαρμογής του iMEdD Lab την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα μας και παγκοσμίως και συνεχίζει τη συνέργεια με τα «Αποδημητικά Πουλιά» στον πυλώνα Bridge, εγκαινιάζει 2 νέους πυλώνες, τους «Inside the Box» και «Out of the Box».

Φωτογραφία: Χρήστος Καραγιωργάκης

Out of the Box

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του πυλώνα Out of the Box θα συνδιοργανώνονται και θα υλοποιούνται παραγωγές περιεχομένου με τη συμμετοχή του iMEdD. Στόχος του νέου πυλώνα δράσης του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση ιδεών πειραματικών και καινοτόμων, “out of the box”, δημοσιογραφικών project.

Inside the Box 

Ο πυλώνας δράσης Inside the Box του iMEdD έχει ως αποστολή την διάχυση ιδεών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αλλά και τη στρατηγική καθοδήγηση και υλοποίηση έργων που αφορούν στις δράσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στο Inside the Box έχουν ενταχθεί οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ, μια πρωτοβουλία του ΙΣΝ που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών με σκοπό την προώθηση και προάσπιση του δημόσιου διαλόγου, με στόχο τον εμπλουτισμό τους μέσα από τη δημοσιογραφική ταυτότητα του Οργανισμού. Το Inside the Box ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2020 ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθούν και άλλα έργα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΙΣΝ.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της iMEdDΔέχομαι