Οι Διάλογοι του ΙΣΝ παρουσιάζουν στις ΗΠΑ μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τον δημόσιο διάλογο

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, κλιμακούμενες συγκρούσεις και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους αισθάνονται καταβεβλημένοι, αμφισβητώντας την ικανότητά τους να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην κοινότητά τους, η συμμετοχή στα κοινά αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική.  

Προκειμένου να ξεπεράσουμε τη μερική συμμετοχή και να προωθήσουμε τη γνήσια δημοκρατική συμμετοχή είναι σημαντικό για εμάς να αλληλοεπιδράσουμε με τις κοινότητές μας, να βρούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας μας, καθώς και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια και τον ρόλο του πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης δημοκρατίας.  

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε μια διαχρονική προσπάθεια να στηρίξει κατά προτεραιότητα αυτές τις αξίες υποστηρίζει οργανισμούς που έχουν ως αποστολή την προώθηση της ενεργούς δράσης των πολιτών, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον πολιτισμένο διάλογο. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΣΝ θα παρουσιάσει μία σειρά ανοιχτών συζητήσεων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, μέσω της πρωτοβουλίας Διάλογοι του ΙΣΝ, με στόχο να ενθαρρύνει τις συζητήσεις χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 

Μάθετε περισσότερα για την πρώτη ανοιχτή συζήτηση εδώ

Δηλώστε συμμετοχή