Φόρμα για οργανισμούς

Σας ενημερώνουμε ότι η iMEdD – Incubator for Media Education and Development  Aστική μη Kερδοσκοπική Eταiρεία (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σας που θα μας αποστείλετε μέσω της παρούσας φόρμας, για να εξετάσει και να αξιολογήσει την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα δράσης «Incubator». Η νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων σας είναι η εξέταση της αίτησης σας για την συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, μετά την παρέλευση του οποίου τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, εκτός αν η διατήρηση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και τα δικαιώματα που σας παρέχει η εφαρμοστέα νομοθεσία, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iMEdD

  • Δηλώνω (σε περίπτωση ατομικής αίτησης) /Δηλώνουμε (σε περίπτωση ομαδικής αίτησης) ότι έχω/έχουμε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας μου/μας.
  • Δηλώνω (σε περίπτωση ατομικής αίτησης) /Δηλώνουμε (σε περίπτωση ομαδικής αίτησης) ότι έχω/έχουμε λάβει γνώση της παραπάνω ενημέρωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iMEdD.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τη διαδικασία επιλογής, πατήστε εδώ.