Συχνές ερωτήσεις


Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο incubator;    

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες δημοσιογράφους, freelancers ή μισθωτούς (με ειδίκευση στο γραπτό λόγο, το φωτορεπορτάζ, το βιντεορεπορτάζ κλπ). Δεν απευθύνεται σε φοιτητές ή σπουδαστές. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.  


Τι είδους
projects μπορούν να υποστηριχθούν; 

Υποστηρίζεται η έρευνα και η παραγωγή για τη δημιουργία θεμάτων προς δημοσίευση (long-form, φωτορεπορτάζ, podcast, δημοσιογραφικό βίντεο μικρής διάρκειας κλπ) 


Ποια είναι η προθεσμία κατάθεσης μιας αίτησης;
 

Για το 2022, η πλατφόρμα αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από τις 10 Οκτωβρίου ως τις 30 Νοεμβρίου 2022.


Ποιος αξιολογεί τις αιτήσεις και επιλέγει τους συμμετέχοντες; 
   

Όλες οι αιτήσεις, που πληρούν τα αρχικά κριτήρια επιλογής, θα αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούμενη από πρόσωπα κύρους, η οποία επιλέγεται από  τον ίδιο τον Οργανισμό. Το iMEdD ελέγχει τις αιτήσεις ως προς την πληρότητά τους πριν αυτές αποσταλούν στην επιτροπή προς περαιτέρω αξιολόγηση και μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί των αιτήσεων. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός project για αξιολόγηση;    

Κάθε project αξιολογείται σύμφωνα με:  

Την προστιθέμενη αξία της πρότασης σε σύγκριση με την κύρια κάλυψη του θέματος / ζητήματος    

Την ποιότητα και πρωτοτυπία των ερευνητικών μεθόδων, καθώς και της παρουσίασης / αφήγησης   

Την εφικτότητα του προϋπολογισμού και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 


Μπορώ να καταθέσω περισσότερες από μια αιτήσεις;   

Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης πολλαπλών αιτήσεων από το ίδιο άτομο ή την ίδια ομάδα. Ωστόσο, μόνο μια αίτηση από το ίδιο άτομο ή ομάδα μπορεί να υλοποιηθεί σε έναν κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση επιλογής από την επιτροπή περισσότερων προτάσεων από το ίδιο πρόσωπο ή ομάδα, θα πρέπει ο ίδιος / η ίδια ή η ομάδα  να επιλέξει ποια πρόταση επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.    

Τι είδους δείγματα δουλειάς απαιτούνται; 

Οποιαδήποτε δείγματα δουλειάς κρίνετε ότι υποστηρίζουν καλύτερα την αίτησή σας και βοηθούν την κριτική επιτροπή να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για εσάς (φωτογραφίες, βίντεο, άρθρα, ρεπορτάζ. κλπ.) και την ομάδα σας, αρκεί να είναι δημοσιευμένα – σε οποιαδήποτε γλώσσα – σε κάποιο ελληνικό ή διεθνές Μέσο.

Πρέπει όλα τα μέλη μιας ομάδας να καταθέσουν δείγματα δουλειάς;   

Θα πρέπει τουλάχιστον ένας από την ομάδα να καταθέσει δείγματα δημοσιευμένης δουλειάς. Αν στην ομάδα συμμετέχουν και άλλοι δημοσιογράφοι, η κατάθεση δείγματος και από πλευράς τους δίνει προστιθέμενη αξία στην αίτηση. 

Πότε θα ειδοποιηθώ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας;

Όλοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση, θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Η υλοποίηση του project στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ανακοίνωση των επιλεγμένων αιτήσεων και σύμφωνα με το κατατεθειμένο στη φόρμα συμμετοχής χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά σημεία αξιολόγησης της πορείας του project, ορισμένα από τον project manager του iMEdD, κατά τα οποία οι επιλεγέντες συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν για την πορεία του δημοσιογραφικού έργου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχισή του.

Τι προσφέρει το incubator;

-Κάλυψη δαπανών έρευνας: μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, fixers, διερμηνείς κλπ.

-Υποστήριξη παραγωγής αποκλειστικά  μέσω του δικτύου συνεργατών του iMEdD (φωτογράφους, ηχολήπτες, βιντεογράφους, μοντέρ, graphics artists, υποτιτλιστές)

-Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό  

-Δυνατότητα συνέργειας με το iMEdD Lab για data gathering / analysis / visualization

-Δυνατότητα mentoring από το διεθνές δίκτυο συνεργατών του iMEdD    

Ποιες δαπάνες δεν καλύπτονται;

Το iMEdD δεν καλύπτει, αμοιβές για τους συμμετέχοντες και τους πάσης φύσεως συνεργάτες τους, δαπάνες παγίων (αγορά εξοπλισμού κλπ), έξοδα που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου, έξοδα που αφορούν σε θέματα προβολής και επικοινωνίας. Για παράδειγμα, αν η ομάδα που θα καταθέσει την αίτηση περιλαμβάνει οπερατέρ, δεν προβλέπεται αμοιβή. Οποιαδήποτε υπηρεσία παραγωγής καλύπτεται αποκλειστικά από το δίκτυο συνεργατών του iMEdD.  

 
Αν έχω λάβει υποστήριξη για το project μου στο παρελθόν. Μπορώ να υποβάλλω ξανά πρόταση για νέο project;    

Ναι.

Τι δικαιώματα έχει το iMEdD πάνω στο παραχθέν έργο;   

Το iMEdD δεν αποκτά κανένα πνευματικό δικαίωμα επί του έργου και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενό του. Το αποτέλεσμα ανήκει αποκλειστικά στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Ποιος έχει την νομική ευθύνη για τις μεθόδους της έρευνας και το προς δημοσίευση αποτέλεσμα;

Το iMEdD δεν φέρει καμία απολύτως νομική ευθύνη τόσο για τις μεθόδους της έρευνας όσο και για το τελικό αποτέλεσμα. Την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες. Το iMEdD θεωρεί ως δεδομένο και προαπαιτούμενο της συμμετοχής πως θα τηρηθούν οι κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσεις και να αποσύρει την υποστήριξή του σε οποιαδήποτε φάση της υλοποίησης, αν δεν δοθούν επαρκείς πειστικές  εξηγήσεις.

Τι υποχρεώσεις έχουν οι συμμετέχοντες απέναντι στο iMEdD;

Η μοναδική υποχρέωση των συμμετεχόντων, ατόμων ή ομάδων, είναι η αναγνώριση της υποστήριξης του έργου από το iMEdD κατά τη δημοσίευσή του, με τον τρόπο που θα ορίζεται στο σχετικό συμφωνητικό υποστήριξης.

Τι πρέπει να προσέξω; 

  • Δώστε όσο περισσότερα στοιχεία μπορείτε για το στάδιο της προέρευνας στο οποίο βρίσκεστε. 
  • Εξηγήστε πώς η δουλειά σας θα προσθέσει στην κάλυψη της θεματικής, καθώς και στην πρωτοτυπία της αφήγησής σας, αν προκύπτει. 
  • Η εφικτότητα του timeline και ο ρεαλισμός του budget καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του ρεπορτάζ και λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη στην αξιολόγηση 

Τι μπορώ να κάνω αν έχω περισσότερες ερωτήσεις;

Στείλτε email στη διεύθυνση [email protected], με θέμα: incubator 2022