Το iMEdD Lab συμμετέχει στο Mapping Diversity, μια μεγάλης κλίμακας έρευνα και ανάλυση δεδομένων που χαρτογραφεί τα τιμώμενα πρόσωπα στους δρόμους της Ευρώπης

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης η Αθήνα: από 1.651 δρόμους που εντοπίστηκε ότι φέρουν ονόματα φυσικών προσώπων, μόλις το 4,5% είναι ονόματα γυναικών

Σε 30 από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, οι οδοί με γυναικεία ονόματα αποτελούν μόλις το 9% των δρόμων που είναι αφιερωμένοι σε πρόσωπα, ενώ, κατά μέσο όρο, το 91% των οδών που αποδίδουν τιμή σε μια προσωπικότητα φέρουν το όνομα κάποιου άνδρα. Αυτά είναι μόλις μερικά από τα συμπεράσματα του έργου Mapping Diversity, μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας και ανάλυσης δεδομένων που υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του OBC Transeuropa για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (EDJNet), στην οποία εξετάστηκαν 145.933 δρόμοι σε 17 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Χαρτογραφώντας τα τιμώμενα πρόσωπα στους δρόμους της Αθήνας

Μία από τις πόλεις με το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων είναι και η Αθήνα, στους δρόμους της οποίας οι γυναίκες αποτελούν το 4,5% των τιμώμενων προσώπων.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα εντοπίστηκαν 3.410 δρόμοι, εκ των οποίων οι 1.651 είναι αφιερωμένοι σε ανθρώπους. Από αυτούς, 1.546 δρόμοι, δηλαδή το 93,6%, είναι αφιερωμένοι σε άνδρες, ενώ μόνο 74 έχουν πάρει το όνομά τους από γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το Mapping Diversity είναι διαθέσιμες εδώ ενώ η μεθοδολογία εργασίας είναι δημοσιευμένη εδώ.