Τα επόμενα βήματα για το incubator 2023

Το open call για τον τέταρτο, ανανεωμένο κύκλο του incubator με θεματική την «Κλιματική Ανισότητα» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. Έχοντας λάβει αιτήσεις από επαγγελματίες δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το incubator προχωράει με τα επόμενα βήματα επεξεργασίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων τον Ιανουάριο του 2023.

Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα παραλάβει όλες τις αιτήσεις και μέχρι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και αξιολόγησή τους. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι και υποψήφιες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, ενώ η επίσημη έναρξη του φετινού κύκλου του incubator θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου μέσω ομαδικής τηλεδιάσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν οι επιλεχθείσες αιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα στο www.imedd.org