ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ

του Θοδωρή Χονδρόγιαννου

Μία ταινία μεγάλου μήκους βασισμένη τόσο στη δημοσιογραφική έρευνα όσο και στην ανθρώπινη παρατήρηση, που αναδεικνύει το θέμα της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο, τις περιβαλλοντικές προεκτάσεις αλλά και τις επιπτώσεις στη ζωή των ίδιων των ψαράδων.

“Αποφάσισα να δημιουργήσω την ταινία «Σιγή Ιχθύος» ως μια μικρή συμβολή στην ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο για να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, δύο απειλές που θέτουν το ανθρώπινο είδος ενώπιον μιας υπαρξιακής κρίσης.”