Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εργαστηρίων με θέμα τη δημοσιογραφία δεδομένων

Στο πλαίσιο συνεργασίας του iMEdD με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το iMEdD Lab πραγματοποίησε έναν κύκλο εργαστηρίων με θέμα τη δημοσιογραφία δεδομένων, ο οποίος αποτέλεσε μέρος του εργαστηριακού μαθήματος της δημοσιογραφικής κατεύθυνσης «Όψεις του Διαδικτύου – Κριτικές Προσεγγίσεις», με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή Παντελή Βατικιώτη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας (J-Lab).

Ο κύκλος εργαστηρίων με θέμα τη δημοσιογραφία δεδομένων, διάρκειας δύο μηνών (Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023), απευθύνθηκε σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού και είχε ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να κατανοούν, να χρησιμοποιούν και να παρουσιάζουν δεδομένα στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής ιστορίας.

Assistant Professor Pantelis Vatikiotis, Director of Journalism Lab (J-Lab) at Panteion University

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, που έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη δημοσιογραφία δεδομένων σε πρακτικό επίπεδο, καθώς ήρθαν σε επαφή με μια ποικιλία μορφών δεδομένων και μεθόδων για τη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων τόσο με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python όσο και με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων.

Ο κύκλος εργαστηρίων ήταν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μια εισαγωγή στον προγραμματισμό και σε συναφείς βιβλιοθήκες, τεχνικές, τεχνολογίες και εφαρμογές που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία στην εργαλειοθήκη των δημοσιογράφων δεδομένων.

Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εργάστηκαν σε ομάδες, προκειμένου να παράξουν δημοσιογραφικές ιστορίες βασισμένες σε δεδομένα, πάνω σε θεματική δικής τους επιλογής. Το ζητούμενο ήταν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι γνώσεις που έλαβαν σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων, προκειμένου να δημιουργήσουν τα δικά τους ολοκληρωμένα data-driven θέματα. Οι instructors, Κέλλυ Κική και Θανάσης Τρομπούκης, ήταν σε επικοινωνία με τις ομάδες σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών και παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη τόσο σε τεχνικό όσο και σε δημοσιογραφικό επίπεδο.

Κέλλυ Κική, Project Manager Lab, Δημοσιογράφος
Θανάσης Τρομπούκης, Project Manager Lab, Δημοσιογράφος

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των πρότζεκτ των φοιτητών και φοιτητριών στα γραφεία του iMEdD, όπου και ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.