Πανεπιστήμιο του Delaware

Το Πανεπιστήμιο του Delaware έχει ως στόχο την καλλιέργεια της μάθησης, την προώθηση της γνώσης και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών. Το Πανεπιστήμιο, το οποίο υποστηρίζεται από το κράτος, αλλά διοικείται από ιδιώτες, έχει ισχυρή παράδοση εξέχουσας ακαδημαϊκής γνώσης, η οποία εκδηλώνεται στις ερευνητικές και δημιουργικές του δραστηριότητες, στη διδασκαλία και στις υπηρεσίες.

  • H Valerie Biden-Owens, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Biden στο Πανεπιστήμιο του Delaware, συζήτησε με την Christiane Amanpour τον ρόλο των ΜΜΕ στη Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Forum Δημοσιογραφίας του iMEdD, το 2022.  
  • Επίσης, πέντε φοιτητές και φοιτήτριες από το πρόγραμμα Student Leaders που οργανώνει η πρωτοβουλία SNF Ithaca της σχολής Biden του Πανεπιστημίου του Delaware μίλησαν για όσα έμαθαν στις συζητήσεις του Διεθνούς Forum Δημοσιογραφίας του iMEdD – “A Matter of Trust”. 
  • Επιπλέον, φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο του Delaware παρακολούθησαν από κοντά το Διεθνές Forum Δημοσιογραφίας 2023.