Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των social media έχει εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας. Στο Τμήμα επιδιώκεται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική αυτή κατανόηση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας καθώς και την σχετική έρευνα του επιστημονικού αυτού πεδίου με τρόπο διαρκώς επικαιροποιημένο. Στον ακαδημαϊκό χάρτη το Τμήμα κατατάσσεται ανάμεσα σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της πληροφορικής και σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

  • Φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακολούθησαν από κοντά το Διεθνές Forum Δημοσιογραφίας που διοργάνωσε το iMEdD, το 2022 και το 2023.