Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF)

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διέπεται από τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Οι RSF βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης και της προώθησης της ελευθερίας της πληροφόρησης. Οι RSF εργάζονται σε όλα τα εδάφη, από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μέχρι τις κοιλάδες του Αφγανιστάν. Το έργο τους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: παρεμβάσεις στο πεδίο, υπεράσπιση και σημαντικές πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πορείας του διεθνούς δικαίου.