Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Μέσα από την στρατηγική συνεργασία των τριών εργαστήριών του (Εργαστήριο Δημοσιογραφίας/Εργαστήριο Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού και Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων) με το iMEdD, στόχος είναι η ανάπτυξη άρθρων υψηλής ποιότητας βασισμένων σε μελέτες σε αντικείμενα ευρύτερου ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων σχετικά με τις σύγχρονες δημοσιογραφικές πρακτικές και η πρόσβαση των φοιτητών/τριών σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα.

  • Στο πλαίσιο υποστήριξης της δημοσιογραφικής κοινότητας του μέλλοντος, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήσαμε εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με τη δημοσιογραφία δεδομένων και τις εφαρμογές της αλλά και την παραγωγή podcast.