Αποδημητικά Πουλιά

Η εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας των Νέων Δημοσιογράφων, μιας ομάδας που αποτελείται από έφηβους και νέους μετανάστες, πρόσφυγες και Έλληνες. Η εφημερίδα είναι πολύγλωσση και περιλαμβάνει κείμενα σε αγγλικά, ελληνικά, αραβικά, φαρσί, ούρντου. Η έντυπη έκδοσή της διανέμεται κάθε δύο μήνες δωρεάν, ως ένθετο, με την «Εφημερίδα των Συντακτών».

  •   Στο πλαίσιο του πυλώνα Bridge, το iMEdD συνεργάζεται με την εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά».