Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (GIJN)

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (GIJN) λειτουργεί ως διεθνής κόμβος για τους ερευνητές δημοσιογράφους παγκοσμίως. Βασική αποστολή του είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της ερευνητικής δημοσιογραφίας σε όλο τον κόσμο -με ιδιαίτερη έμφαση σε δημοσιογράφους που προέρχονται από καταπιεστικά καθεστώτα και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στον πυρήνα του GIJN βρίσκεται μια διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικών δημοσιογραφικών οργανισμών.

  • Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για την Ουκρανία που δημιούργησε το iMEdD σε συνεργασία με διεθνείς ανεξάρτητους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, τo GIJN συνέταξε ένα είδος starter toolkit, με σκοπό να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να εντοπίσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτικές παρεμβάσεις και την παραπληροφόρηση στις χώρες τους.  
  • Έμπειροι δημοσιογράφοι από την ομάδα του GIJN (David Kaplan, Pinar Dağ, Gabriela Manuli και Νικολία Αποστόλου) μίλησαν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας του iMEdD, για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ερευνητές δημοσιογράφοι στην προώθηση της υπευθυνότητας και της διαφάνειας, για τον τρόπο με τον οποίο φέρνουν στο φως μυστικά της ιστορίας και για το πώς, εν τέλει, λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας.