Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να λειτουργεί ως διακεκριμένη και συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης που, εναρμονιζόμενη με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ακαδημαϊκής αριστείας και εξωστρέφειας, να διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και να προσεγγίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. 

  • Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις συνέργειες σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά θέματα και τη διάχυση αποτελεσμάτων και γνώσης στην κοινωνία. 
  • Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας που διοργάνωσε το iMEdD, ο Δημήτρης Καρλής, καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε εργαστήριο με θέμα «Πώς να μην ψεύδεστε με την στατιστική».