Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ είναι ένα από τα τρία τμήματα επικοινωνίας της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1991, με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Κάθε καλοκαίρι, η Διεθνής Θερινή Ακαδημία ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (THISAM) συγκεντρώνει μια αξιόλογη ομάδα ανθρώπων με πάθος για τη δημοσιογραφία και την ικανότητά της να επιφέρει θετικές αλλαγές. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, φοιτητές, επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης, ακαδημαϊκοί, στελέχη ΜΚΟ και παράγοντες της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης. Μοιράζονται καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσονται νέες επιχειρηματικές στρατηγικές. Η έμφαση δίνεται στη δημιουργία μιας πρακτικής, διαδραστικής, διεπιστημονικής εμπειρίας

  • Ο Νίκος Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και SNF Fellow, συμμετείχε σε ως ομιλητής σε πάνελ σχετικά με την παραπληροφόρηση, τη δημοκρατία και τις εκλογές, στο πλαίσιο του φόρουμ που διοργάνωσε το iMEdD το 2019. 
  • Επιπλέον, το iMEdD ήταν ανάμεσα στους εταίρους/συνδιοργανωτές της 5ης Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την έδρα “Jean Monet on European Union Public Diplomacy”.  Το iMEdD παρουσίασε τη φιλοσοφία και το έργο του, υπό τον τίτλο: “How organisations can contribute to the sustainability and future of journalism and media”, με στόχο την εξοικείωση, την περαιτέρω ενημέρωση και εν τέλει τη διάδραση των συμμετεχόντων με τον οργανισμό. Ταυτόχρονα, η δημοσιογραφική ομάδα του iMEdD Lab πραγματοποίησε το εργαστήριο: “REPORTING ON COVID DATA. Dos & Don’ts in Data Analysis – The case study of iMEdD Lab’s COVID tracker: Data collection, processing, and structuring with the use of Python.” 
  • Το iMEdD είχε παρουσία και στο 6ο THISAM (2022) με workshops.