Αμερικανικό Ινστιτούτο Τύπου

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Τύπου είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός 501(c)3 που συνδέεται με τη Συμμαχία των Μέσων Ενημέρωσης (News Media Alliance). Συνεργάζεται και αξιοποιεί τις καλύτερες ιδέες όλων όσων εργάζονται στον χώρο της δημοσιογραφίας και όλων όσων ενδιαφέρονται για την αποστολή του να καταστήσει τη δημοσιογραφία βιώσιμη. Οι τέσσερις κύριοι τομείς εργασίας του είναι: κατανόηση του κοινού, αύξηση των εσόδων από τους αναγνώστες, δημοσιογραφία υπευθυνότητας και υποστήριξη οργανωτικών αλλαγών και μετασχηματισμών.

  • Ο Michael Bolden, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου Τύπου, συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ με θέμα την τοπική δημοσιογραφία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας του iMEdD.