ΦΟΡΜΑ Ideas Zone

Σας ενημερώνουμε ότι, με την υποβολή της παρούσας φόρμας, το iMEdD – – incubator for Media Education and Development, Μη Κερδοσκοπική Αστική Σύμπραξη (εφεξής ο “Οργανισμός ” ή “εμείς”) θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που θα μοιραστείτε μαζί μας, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει την αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα “ideas zone”.

Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας των δεδομένων που εσείς χορηγείτε στο iMEdD είναι αποκλειστικά η εξέταση και η αξιολόγηση της αίτησής σας για συμμετοχή στο προαναφερόμενο πρόγραμμα.

Ο Οργανισμός διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα  που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων σας. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εν συνεχεία αυτά θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα, εκτός εάν η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. 

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Οργανισμό και τα δικαιώματα που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, ανατρέξτε στη διεύθυνση iMEdD Privacy Policy.

  • Δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών
  • Έχω διαβάσει την παραπάνω ανακοίνωση και την Πολιτική απορρήτου του iMEdD.
  • Συναινώ στην ως άνω χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το iMEdD και στην πιθανή λήψη φωτογραφιών και βίντεο, για να χρησιμοποιηθούν από́ τον Οργανισμό για τους σκοπούς της παρούσης

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει