Είναι ο Θεός «επαγγελματίας» της ψυχικής υγείας;

Κατά τη διάρκεια του SNF Nostos 2023, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μένεγος συνομίλησε με τους Michael Niconchuk, Rana Dajani, Sunitha Krishnan και Sangeetha Thomas. Η συζήτηση διέτρεξε τις πολύπλοκες διασταυρώσεις της ψυχικής υγείας και της πνευματικότητας, την ενσωμάτωση των ανατολικών φιλοσοφιών στη Δύση και τη διαρκή ένταση μεταξύ πίστης και επιστημονικής έρευνας.

Ένα από τα σημεία εστίασης ήταν η σχέση μεταξύ πίστης και ψυχολογικής ευημερίας. Οι ειδικοί διερεύνησαν πώς οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά, ελπίδα και αίσθηση σκοπού, που μπορεί να επηρεάσουν θετικά την ψυχική υγεία.

Αναφέρθηκαν επίσης στον αντίκτυπο της δυτικοποίησης στις ανατολικές παραδόσεις και υπογράμμισαν τους πιθανούς κινδύνους της πολιτιστικής αφομοίωσης και τη σημασία της διατήρησης των τοπικών πρακτικών και πεποιθήσεων. Η εμπορευματοποίηση της πίστης και της πνευματικότητας αποτέλεσε επίσης θέμα συζήτησης, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την εμπορευματοποίηση και την οικειοποίηση των θρησκευτικών πρακτικών.

Οι ομιλητές-τριες αναγνώρισαν ότι το τραύμα υπάρχει σε ένα συνεχές και ότι οι προσωπικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν βαθιά την ψυχική υγεία και τόνισαν την ανάγκη για ευαισθησία και κατανόηση κατά την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων ατομικών βιωμάτων, κατανοώντας ότι το τραύμα μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

Επιπλέον, οι ομιλητές-τριες υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Υποστήριξαν ότι και οι δύο τομείς προσφέρουν πολύτιμες προοπτικές και εργαλεία για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψυχικής υγείας. Ακόμη, υποστήριξαν την αλληλεπίδραση μεταξύ της αρχαίας σοφίας και της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, συνηγορώντας υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που ενσωματώνει τόσο παραδοσιακές πρακτικές όσο και παρεμβάσεις βασισμένες σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ